• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

be to

be to


be

özne

to fiil

Türkçesi

Am

I

 

 

to dance?

 

 

Dans edecek miyim?

Are

you

Dans edecek misin?

Is

he

Dans edecek mi?

she

it

 

Are

 

we

Dans edecek miyiz?

you

Dans edecek misiniz?

they

Dans edecekler mi?

soru

özne

be

to fiil

Türkçesi

I

am not

 

 

 

to dance.

 

 

Dans etmeyeceğim.

You

are not

 

Dans etmeyeceksin.

He

 

 

is not

 

 

Dans etmeyecek.

She

It

We

 

 

are not

 

Dans etmeyeceğiz.

You

Dans etmeyeceksiniz.

They

Dans etmeyecekler.

olumsuz

özne

be

to fiil

Türkçesi

I

am

 

 

to dance.

 

 

Dans edeceğim.

You

are

Dans edeceksin.

He

 

 

is

 

 

Dans edecek.

She

It

We

 

 

are

 

Dans edeceğiz.

You

Dans edeceksiniz.

They

Dans edecekler.

olumlu


1. Gelecekle ilgili planlı eylemleri gösterir.


We are to invite the Smiths.

Smithleri davet edeceğiz.


I'm to mow the grass on Saturday.

Cumartesi günü otları biçeceğim.


2. Emir belirtir.


You are to translate these documents into Turkish.

Bu belgeleri Türkçe'ye çevireceksin.

 

Emir dolaylı olabilir.


The boss says you're to translate these documents into Turkish. 

Patron bu belgeleri Türkçe'ye çevirmen gerektiğini söylüyor.


3.  was/were to do = -cekti/-caktı (ama yaptı mı yapmadı mı belli değil)


He was to wind the clock.

Saati kuracaktı. (Ama kurdu mu kurmadı mı belli değil.)


4. was/were to have done = -cekti/-caktı (ama olmadı)


They were to have raised my salary.

Maaşıma zam yapacaklardı. (Ama yapmadılar.)