• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

be to

be to

1. Gelecekle ilgili planlı eylemleri gösterir.


We are to invite the Smiths.

Smithleri davet edeceğiz.


I'm to mow the grass on Saturday.

Cumartesi günü otları biçeceğim.


2. Emir belirtir.


You are to translate these documents into Turkish.

Bu belgeleri Türkçe'ye çevireceksin.

 

Emir dolaylı olabilir.


The boss says you're to translate these documents into Turkish. 

Patron bu belgeleri Türkçe'ye çevirmen gerektiğini söylüyor.


3.  was/were to do = -cekti/-caktı (ama yaptı mı yapmadı mı belli değil)


He was to wind the clock.

Saati kuracaktı. (Ama kurdu mu kurmadı mı belli değil.)


4. was/were to have done = -cekti/-caktı (ama olmadı)


They were to have raised my salary.

Maaşıma zam yapacaklardı. (Ama yapmadılar.)