• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

be about to

be about to

to be about to = -mek üzer olmak


Yakında olacak eylemleri belirtmek için kullanılan bu yapıdan sonra daima yalın fiil gelir.


The train is about to leave.

Tren kalkmak üzere.


The performance is about to begin. 

Gösteri başlamak üzere.


The plane was about to take off when we arrived at the airport.

Havaalanına vardığımızda uçak kalkmak üzereydi.