• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

at

at


at = -de, -da


At edatı bir yerde oluşu gösterir; söz konusu olan yerin içinde veya dışında oluş önemli değildir, önemli olan o yerde oluştur.

 

We waited at the station.

İstasyonda bekledik.


We'll meet him at the airport.

Onu havaalanında karşılayacağız.


Kolayca içinde veya üzerinde oluşu söylenemeyecek türden yerlerle de at kullanılır.


Don't stand at the door.

Kapıda durma.

 

He is at the bus stop now.

Şu anda otobüs durağında.


Bazı fiillerle yön belirtmek için kullanılır.


He looked at me.

Bana baktı.


She smiled at the handsome boy.

Yakışıklı oğlana gülümsedi.


The teacher shouted at us.

Öğretmen bize bağırdı.


Saatlerle at kullanılır.


We'll meet at five.

Saat beşte buluşacağız.


You should be there at ten.

Saat onda orda olman gerekir.