• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

any

any  = hiç


1. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerden önce, soru tümcelerinde ve olumsuz  tümcelerde kullanılır. Any'den sonra gelen isim sayılabilen isimse mutlaka çoğul, sayılamayan isimse tekil olur.


Did you buy any eggs?

Hiç yumurta aldın mı?


I didn't buy any apples.

Hiç yumurta almadım.


Did you buy any cheese?

Hiç peynir aldın mı?


I didn't buy any cheese.

Hiç peynir almadım.


Any aynı zamanda çoğul ve sayılamayan adların yerini tutan zamirler olarak da işlev görür.


Can I take some apples? I haven't eaten any.

Birkaç elma alabilir miyim? Hiç yemedim.


You take the salad. I don't want any.

Salatayı sen al. Ben istemiyorum.


2. Any sözcüğü bazen olumlu tümcelerde de kullanılabilir.


a) Koşul tümcelerinde some yerine any kullanılabilir.


Let me know if you have any trouble.

Bir sorunun olursa bana söyle.

 

b) Olumsuz kavramlı tümcelerde kullanılır.


He denied stealing any money.

Para çaldığını inkâr etti.


I'm too clever to lend him any money.

Ona borç vermeyecek kadar aklım başımda.


c)  Hangisi olursa olsun fark etmez anlamında hem olumlu, hem soru hem de olumsuz tümcelerde kullanılabilir. Bu anlamda  sayılabilen çoğul ve sayılamayan tekil adların yanı sıra sayılabilen tekil isimlerle de kullanılabilir.


Any student could answer that question.

Herhangi bir öğrenci bu soruya yanıt verebilir.


You can come any day you like.

İstediğin herhangi bir gün gelebilirsin.