• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adverbs

1. Definition / Tanım


Bir fiil, sıfatın veya belirtecin anlamını niteleyen sözcüklere belirteç ya da zarf (adverb) denir.


He drives badly.

Kötü araba kullanıyor.


(Burada badly belirteci drive fiilini niteliyor.)

 

He drives very badly.

Çok kötü araba kullanıyor.


(Burada very belirteci badly belirtecini niteliyor.)


He is a very bad driver.

O çok kötü bir sürücüdür.


(Burada very belirteci bad sıfatını niteliyor.)


2.  The Place of Adverbs / Belirteçlerin Yeri


Çoğu belirteç nesneden sonra tümce sonunda yer alır.


She speaks English clearly. / İngilizceyi net konuşur.

She is driving very slowly. / Arabayı çok yavaş sürüyor.

The dog wagged its tail eagerly. / Köpek kuyruğunu istekle salladı.


Bir tümcede birden çok belirteç varsa olağan sıra şöyledir:


tarz belirteci + yer belirteci + zaman belirteci.


You must be here in the morning.

Burada sabahleyin olmalısın.


The girls sang gaily on the rock in the evening.

Kızlar akşamleyin kayanın üstünde neşeyle şarkı söylediler.

 

He spoke angrily at the meeting last night.

Dün gece toplantıda öfkeli konuştu.


Niteleme, yer ve zaman belirteçlerinin sıra açısından birbiriyle ilişkisi şöyledir: Niteleme belirteci yer belirtecinden önce gelir:


He reviewed his notes carefully in the room.

Odada dikkatle notlarını gözden geçirdi.


(carefully = niteleme belirteci, in the room = yer belirteci)

 

Niteleme belirteci zaman belirtecinden önce gelir.

 

It blew extremely hard last night.

Dün gece rüzgâr son derece şiddetle esiyordu.


(extremely hard = niteleme belirteci, last night = zaman belirteci) 


Yer belirteci zaman belirtecinden önce gelir.


Father fell asleep in his armchair last night.

Babam dün gece koltuğunda uykuya dalmış.


(in his armchair = yer belirteci, last night = zaman belirteci)

 

Niteleme belirtecini yer belirteci, ardından da zaman belirteci izler.


He read the newspaper happily in his armchair after dinner.

Akşam yemeğinden sonra koltuğunda mutlu bir şekilde gazeteyi okudu.


(happily = niteleme belirteci, in his armchair = yer belirteci, after dinner = zaman belirteci)

 

Özellikle tümcede birkaç belirteç olduğunda zaman belirteci başa alınabilir.


Yesterday the children played noisily in the garden.

Dün çocuklar bahçede gürültülü bir şekilde oynadılar.


(yesterday = zaman belirteci, noisily = niteleme belirteci, in the garden = yer belirteci)


Eğer belirli bir belirtece, özellikle de yer veya zaman gösteren bir belirtece vurgu vermek istiyorsak bunu tümcenin başına alırız.


Yesterday it was shining. / Dün hava güneşliydi.

In Istanbul there is a big parking problem. / İstanbulda büyük bir park sorunu var.

 

Obviously she was most upset that I had to leave.

Besbelli ki gitmek zorunda oluşum nedeniyle son derece üzgündü.