• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adverb clauses

adverb clauses = belirteç yantümceleri, zarf cümlecikleri


A- Belirteç gibi kullanılan yantümcelere belirteç yantümceleri denir. Belirteç yantümcelerini bağlaçlar başlatır. Bu bağlaçlar şunlardır:


1. zaman gösteren bağlaçlar

after (-den sonra), before (-meden önce), when (-dığı zaman), while (iken), whenever (her ne zaman), as (iken), as soon as (yapar yapmaz), once (bir kez yaptı mı, yapar yapmaz), until (-e kadar), as/so long as (-dığı sürece), by the time (-den önce), every time (her ne zaman), no sooner than (yapar yapmaz), till (-e kadar), since (-den beri)


2.  tarz gösteren bağlaçlar

as if/though (-miş gibi, sanki), as (gibi, biçimde)


3. koşul gösteren bağlaçlar

if (eğer), unless (-mezse, -mazsa, -medikçe, -madıkça), in case (olasılığına karşı, diye), provided (that) (koşuluyla), providing (that(koşuluyla)

 

4. neden gösteren bağlaçlar

because (çünkü), for (zira), since (-dığı için), as (-dığı için), now that (-dığı için), seeing that (-dığı için 


5. amaç gösteren bağlaçlar

so that (-mesi için), in order that (-mesi için), lest (-memesi için),  in case (-memesi için, -mesin diye)


6. sonuç gösteren bağlaçlar

so ... that (öyle ... ki), such ... that (öyle ... ki)


7. yer gösteren bağlaçlar

where (-dığı yerde, -dığı yere), everywhere (her yerde, her yere)


8. karşıtlık gösteren bağlaçlar

although (-e rağmen), even though (-e rağmen), while (rağmen, oysa), even if (-se bile, -e rağmen)

 

B-  Belirteç yantümcesi tümcenin başında ise genellikle bir virgül ile anatümceden ayrılır.

 

When a program is finished, a new one can take its place in memory.

Bir programın kullanımı bitirilince yeni bir program bellekte  onun yerini alabilir.


Even if you take a taxi, you won't be able to catch your plane.

Taksi bile tutsan uçağına yetişemeyeceksin.