• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adjectives

1.  İsimlerin nasıl olduğunu belirten sözcüklere sıfat (adjectivedenir. Sıfatlar niteledikleri isimlerden önce veya sonra gelir.


An old man came in.

Yaşlı bir adam içeri geldi.


He is an old man.

O, yaşlı bir adamdır.

 

2. Bazı sıfatlar yalnızca isimlerden önce gelebilir, bunlardan en önemlileri şunlardır:


bloody (= çok), chief (= ana, temel), elder (= daha yaşlı, daha büyük), eldest (= en büyük), former (= önceki), inner (= ), joint (= birleşik, ortak), latter (= sonraki), little (= küçük), live (= diri, canlı), main (= ana,başlıca), mere (= sırf, yalnız, ancak), outer (= dış), principal (= temel, en önemli), sheer (tam, düpedüz, sırf), utter (tam, halis, su katılmadık).


the inner ear : iç kulak

my elder sister : ablam

in former times : eski zamanlarda


3. Bazı sıfatlar ise isimlerden önce gelmez, yalnızca fiilleri niteler, bunlardan en önemlileri şunlardır: ahead (= önde, ilerde), alike (= benzer), alone (= tek başına, yalnız), ashamed (= utanmış, mahcup), asleep (= uykuda, uyumakta), awake (= uyanık), aware (= farkında, bilir), content (= hoşnut, razı), ill (= hasta), unwell (= rahatsız, hasta), well (= sağlığı iyi), worth (= değerinde, eder).


The baby is asleep.

Bebek uykuda (uyuyor).


He is ill in hospital.

Hastanede hasta.


This car is worth more than 5.000 dollars.

Bu araba 5.000 dolardan daha çok eder.


4.  Bazı sıfatlardan önce the gelince, bu sıfattan çoğul isim elde edilir.


poor : yoksul

the poor : yoksullar


rich : zengin

the rich : zenginler


dead : ölü

the dead : ölüler