• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

a, an

belgisiz tanımlık

sayılır tekil isim

a man

a car

a university

bir adam

bir araba

bir üniversite

sayılır tekil isim

an apple

an orange

an hour

bir elma

bir portakal

bir saat

İngilizcede a ve an sözcüklerine belgisiz tanımlık (= indefinite articles) denir. Tanımlıklar isimlerden önce gelerek onlara belirlilik-belirsizlik kavramı katar. Her ne kadar a/an sözcükleri Türkçeye bir şeklinde çevriliyorsa da dilimizde İngilizcedeki gibi bir tanımlık yoktur.

 

BİÇİM


tanımlığı okunuşları (k, p, s, v gibi) sessiz olan sözcüklerden önce gelir.


a typist : bir sekreter        

a university : bir üniversite

 

An tanımlığı ise okunuşları sesli olan, yani /a, e, i, ı, o, ö:/ ile başlayan sözcüklerden önce kullanılır.


an apple : bir elma            

an hour : bir saat

 

KULLANIM


1. A/an tanımlıkları anlam açısından birbirinin aynıdır. Hakkında dinleyicinin önceden bilgisi olmadığı, ilk kez sözü edilen şeyler için kullanılır.


I see a bird in the tree.

Ağaçta bir kuş görüyorum.

 

They went to an art gallery together.

Birlikte bir sanat galerisine gittiler.

 

2.  Kimin veya neyin ne olduğunu belirtirken kullanılır.

 

His father is a pilot.

Babası pilot.


It's an umbrella.

O bir şemsiye.

 

3. Genel bir ifadede kullanılır.


A cat has four legs.

Bir kedinin dört bacağı vardır. (Kedilerin dört bacağı olur.)


A computer is a binary machine.

Bir bilgisayar ikili bir makinedir.


4. Bazı sayısal ifadelerde kullanılır.


a couple (bir çift), a dozen (bir düzine), a hundred (-bir- yüz), a great many (birçok)a great deal (birçok)a lot of (birçok)

 

İPUCU


Bir konuşmada veya yazıda iki taraf vardır : konuşan veya yazan kişi, dinleyen veya okuyan kişi. Bu iki taraftan en az biri olayı bilmiyorsa a/an kullanılır, ikisi de biliyorsa the kullanılır.


1.  You need a secretary.

Bir sekretere ihtiyacın var.

 

Konuşan veya yazan kişi sekreteri bilmiyor.

Dinleyen veya okuyan kişi sekreteri bilmiyor.


2.  I heard that you bought a car.

Bir araba aldığını duydum.


Konuşan veya yazan kişi arabayı görmedi, bilmiyor.

Dinleyen  veya okuyan kişi arabayı aldı, biliyor.

 

3. I saw an animal on the mountain.

Dağda bir hayvan gördüm.

 

Konuşan veya yazan hayvanı gördü, biliyor.

Dinleyen veya okuyan kişi hayvanı görmedi, bilmiyor.


4. Can I open the window?

Pencereyi açabilir miyim?

 

Konuşan veya yazan kişi pencereyi biliyor.

Dinleyen veya okuyan kişi pencereyi biliyor.


Dikkat: A/an çoğul isimlerden ve sayılamayan isimlerden önce kullanılmaz.