• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

a lot of

a lot of

 lot of = birçok, çok


1. Sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır.


There are a lot of people in the room.

Odada çok insan var.


A lot of people here are waiting for the director.

Buradaki birçok insan müdürü bekliyor.


2. Sayılamayan tekil adlarla kullanılır.


The child is making a lot of noise.

Çocuk çok gürültü yapıyor.


A lot of cheese has been wasted.

Çok peynir israf edildi.