• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

a little

 Biraz anlamına gelen bu söz, sayılamayan tekil isimlerden önce kullanılır.


We've got a little petrol.

Biraz benzinimiz var.

 

There is a little chalk in the class.

Sınıfta biraz tebeşir var.

 

Only a little yalnızca biraz, quite a little ise birçok anlamına gelir.

 


There has been only a little rain lately.

Son günlerde yalnızca biraz yağmur yağdı.

 

They have got quite a little furniture.

Çok mobilyaları var.