• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

a few

a few


Birkaç anlamına gelen bu söz, sayılabilen çoğul isimlerden önce kullanılır.


There are a few biscuits in the box.

Kutuda birkaç bisküvi var.


I've got only a few friends in Bodrum.

Bodrum'da sadece birkaç arkadaşım var.


I want to ask you a few questions.

Size birkaç soru sormak istiyorum.