• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

Appositive Use of That

That'in Koşuntu Olarak Kullanımı


That-yantümcesi tanımlayan (a) ya da tanımlamayan (b) bir yantümce oluşturabilir:


a- He doesn't believe in the theory that man evolved from monkeys.

İnsanın maymundan evrimleştiği kuramına inanmıyor.


The suggestion that we should make no attempt before he comes is quite reasonable.

O gelmeden önce hiçbir girişimde bulunmamamız gerektiği yolundaki öneri oldukça makul.


b- The sad truth, that her husband deceived her, was a great shock to her.

Kocasının kendisini aldattığı acı gerçeği onda büyük bir şok etkisi yaptı.


This rumour, that the dean will resign, was not true.

Dekanın istifa edeceği yolundaki bu söylenti doğru değildi.